Ondernemingsraden

In de visie van Stef Soons is:

  1. Medezeggenschap en Zeggenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden.
  2. Medezeggenschap controleert, toetst en stimuleert dat het beleid, de wetgeving juist wordt uitgevoerd.
  3. Medezeggenschap is een vak. Dus krijgt u verantwoordelijkheden om, op basis van uw eigen inzichten, kennis van de organisatie en branche, maatschappelijke ontwikkelingen, invloed  uit te oefenen op het beleid in uw organisatie.
  4. Medezeggenschap is 1 van de 3 peilers voor een gezonde organisatie waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren. De driehoek is De Bestuurder – De toezichthouders RvC / RvT – Ondernemingsraad
  5. Medezeggenschap heeft een losmakende verbinding met de werknemers (achterban). Met moet dus een directe, stimulerende communicatie onderhouden met de werknemers.

Stef Soons mijn visie

  • wij geven u geen recept maar gedachten;
  • wij sturen niet maar inspireren en laten u uw eigen kracht ontdekken en ontplooien;
  • wij zijn uw partner in medezeggenschap, op het gebied van training, advies en scholing.

 

 

Ondernemingsraden

 

werkt graag met CREATIEVE MIDDELEN waarbij THEORIE en PRAKTIJK steeds worden gecombineerd. de trainingen eindigen met CONCRETE STAPPEN
NIEUW  NIEUW
Werken vanuit DENKVOORKEUREN
op basis van de ontwikkeling van een ieders brein.

Stef Soons Facebook Stef Soons Blog