Agenda Onderwerp Inhoud
0 Voorbereiding https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-1/
1 Aanwezigheid https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-2/
2 Agendapunten blijven staan Doel: energie houden in agendapunten

Plaats een agendapunt niet meer dan 3 / 4 keer op een agenda. Kijk bij het samenstellen van een agendapunt of er een effectieve bijdrage, inhoudelijk / procedureel, tijdens de vergadering aanwezig is. Vraag dit ook van uw vergadergenoten in de voorbereiding. Als een agendapunt vaak op een agenda staat en er wordt weinig aan toegevoegd, het blijft wat hangen zeg maar, dan gaat dit ten koste van de energie en duurt het vaak extra lang om dit punt af te ronden.  Als er weinig te melden valt, plaats het niet op de agenda maar bespreek het bij de notulen. Beter is het dat uw vergadergenoten weten dat als een onderwerp op de agenda staat dat er ook iets gaat gebeuren, maak ze nieuwsgierig en daarmee vaak actiever.

 

Opdracht

  • Agendapunten niet standaard op de agenda plaatsen maar alleen als er actief iets mee gebeurd
  • Agendapunt, noteer aantal keren dat het op de agenda staat. Na 3/4 keer afvoeren van de agenda

 

3 Volgorde Agenda
4 Sociale aspect
5 Besluitvorming
6 Chaos tijdens bespreking
7 Notulen
8 Uitnodiging deskundigen
slot Meer weten