Is dit uw standaard agenda voor een vergadering? En gaat deze, zoals verplicht, ook op tijd de organisatie binnen?


Dan is het niet zo verbazend dat u geen reactie krijgt vanuit uw achterban.
Of dat de voorbereiding van uw OR-leden ook niet optimaal zijn.
Zorg voor een heldere ondersteunende agenda zowel voor de OR-leden als voor
uw achterban. Dus vermeld doelen, welke informatie nodig is om goed voor
te bereiden en uw verwachtingen naar de achterban.
Voorbeeld, mail even.