Situatie
Een leidinggevende klopt bij Breinkoken aan met de vraag
hoe het komt dat zijn team steeds de gestelde kaders verlaat en de
grenzen oprekt.

Opdracht
Het team krijgt als kookopdracht om het getoonde recept (recept plus foto) per persoon nauwkeurig na te maken.

Uitwerking

Wat we zien is dat, ondanks de specifieke opdracht, niemand het recept
exact volgt. En dat niemand de opmaak van het recept zoals op de foto
precies namaakt. We zien wel dat het merendeel van het team tijdens het
koken het plaatje voor zich ziet. Maar niet de stappen van het recept.
Dit zegt duidelijk iets over hun breinvookeur.
Twee mensen komen
dicht bij het gewenste eindresultaat maar zijn een ingrediënt vergeten.
Anderen maken gewoon hun eigen compositie van het gerecht op hun bord.
Mooi is de opmerking dat men vindt dat ze nauwkeurig te werk zijn
gegaan: “Want alle ingrediënten zijn toch gebruikt?” .

Breinprofielen

Voorafgaand aan de training hebben de deelnemers een test ingevuld aan
de hand waarvan we inzicht hebben in de breinprofielen van de teamleden.
Als we kijken naar de breinprofielen zien we dat het merendeel moeite
heeft om anderen aan te spreken op het niet nakomen van afspraken. Ook
krijgen ze steeds nieuwe ideeën en zien ze voortdurend nieuwe
mogelijkheden.

Op basis van die breinprofielen is het logisch
dat het bedrijf problemen heeft met kaders en grenzen. Ook de
leidinggevende heeft een breinprofiel dat eerder op het stimuleren van
ideeën zit dan op het structureren van de uitvoering.

Oplossing

De oplossing voor dit team is om vaardigheden aan te leren om elkaar
aan te spreken. De leidinggevende zal moeten investeren in een andere
manier van leiding geven. Bij het aannemen van nieuwe mensen kan de
organisatie kiezen voor mensen met een andere breinvoorkeur.

Nazorg Breinkoken

Breinkoken biedt de organisatie een nieuw teamrecept (plan) en
individuele recepten als onderdeel van het teamrecept. Dit vullen we aan
met stimulerende mailtjes en sluiten we af met een terugkommoment.
Borging is een belangrijk onderdeel van Breinkoken.