Een conflict is een botsing tussen 2 waarheden die niet in één verhaal passen, aldus de definitie van Francine ten Hoedt en Marijke Lingsma. En als je deze definitie kunt hanteren dan is het juist mooi om regelmatig een conflict te gaan creëren omdat je door het creëren van nieuwe waarheden, nieuwe dingen ontdekt, ontwikkelt, groeit.

Op zoek naar een conflictvriendelijke omgeving, aldus T. Fiutak.

Als we de definitie nog eens goed bekijken dan gaat het om een aantal belangrijke zaken. Ten eerste gaat het om verschillende waarheden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat als je mensen naar een zelfde situatie laat kijken en later vragen gaat stellen over hun waarnemingen, deze nog wel eens uit elkaar kunnen lopen. Sterker nog, ze komen zelden 100% overeen. In mijn ervaring als trainer, bijvoorbeeld bij het trainen in vergadertechnieken, zie ik al snel beeldvorming ontstaan die onderling verschillen. Door aannames, cultuurverschillen e.d. ontstaan deze verschillen al snel. Als je dan gezamenlijk tot een besluit komt blijkt later dat er toch weer meningsverschillen zijn. Men wil terugkomen op dit besluit en de discussie begint weer van voren af aan. Verschillende waarheden die dus toch niet in een verhaal pasten ook al dacht men dit wel tijdens het besluit.

Het moet ook om één verhaal gaan. Want als ik een ander verhaal vertel dan maakt het niet zo veel uit dat de ander een andere waarheid heeft. Als ik besluit om vandaag een vrije dag te nemen en mijn collega besluit om extra lang door te werken is dat geen enkel probleem als we niet gezamenlijk die dag nog iets af moeten maken. Pas op het moment dat we echt tot een eindproduct moeten komen en ik wil dat pas morgen doen en mijn collega vandaag, en er zijn geen mogelijkheden om het op die manier te splitsen, dan ontstaat er een conflict. Want moet ik mijn vrije dag deels gaan opofferen of moet mijn collega water bij de wijn doen zodat we morgen het eindproduct kunnen afronden.

Het is dus goed om te gaan zoeken naar 2 of meerdere verschillende waarheden en vanuit nieuwsgierigheid te kijken of er dan niet een nieuwe waarheid ontstaat die meerwaarde heeft. Ik train veel teams / ondernemingsraden en hoe je gebruik van individuele talenten, voorkeuren kan komen tot een goed opererend effectief team, zoals je ook naar bedrijven en personeel kan kijken. Marcel Weber bekeek een kookproces vanuit ingrediënten en het eindresultaat een heerlijk mooi opgediend bord. Door deze twee waarheden bij elkaar te leggen ontstond breinkoken. Kun je door breinvoorkeuren en kookopdrachten teams beter laten functioneren door effectiever en bewuster gebruik te maken van voorkeuren, vaardigheden, talenten.

Zoek dus binnen bedrijven / organisaties zelf of in netwerken bewust naar andere waarheden en bekijk of er meerwaarde kan gaan ontstaan. Voorwaarde is wel dat men weet dat de verschillen er zijn. Dat men nieuwsgierig blijft naar de verschillen en dat men leert om ook in de communicatie rekening te houden met de verschillen. Als ik in mijn communicatie geen rekening houdt met de doelgerichtheid van mijn collega en ik maar tijd blijf vragen zullen de 2 waarheden al snel vergezeld worden met irritatie. Dan wordt een conflict een emotie en dan worden mensen minder nieuwsgierig en zou het wel eens kunnen uitlopen op 2 waarheden die maar niet een verhaal kunnen worden.