Agenda Onderwerp Inhoud
0 Voorbereiding https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-1/
1 Aanwezigheid https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-2/
2 Agendapunten blijven staan https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-3/
3 Volgorde Agenda https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-4/
4 Sociale aspect https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-5/
5 Invloed op besluitvorming 1 Doel: invloed op besluitvorming regisseren

Naast het vergaderen gebeurt er natuurlijk veel informeel overleg tussen partijen. En vaak worden daar de plannen al besproken. Regelmatig vinden de onderhandelingen, informele besluitvorming dan ook buiten de vergadering plaats. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat:

  • Voor iedereen helder is wat er gebeurd met de informele gesprekken. Bijvoorbeeld alles wordt gedeeld in het team tenzij.
  • Organiseer benen op tafel momenten met alle betrokkenen waar men even vrij uit kan praten.
  • Als je voelt dat men twijfelt aan de transparantie geef dan niet alleen de informatie maar bespreek ook het gevoel en waar het vandaan kom.

Opdracht:

  • Maak een netwerkkaart met (blauw) met wie contacten zijn en (groen) wie beslissingsinvloed heeft. Eventueel (rood) beslissers waar geen contact mee is.
  • Kijk eens met welke boodschap mensen het informele gesprek ingaan. Klopt deze met wat je wilt.
6 Chaos tijdens bespreking
7 Notulen
8 Uitnodiging deskundigen
slot Meer weten