Agenda Onderwerp Inhoud
0 Voorbereiding zie www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-1
1 Aanwezigheid

Doel: doel vergadering = invloed aanwezigheidDoel onderwerp = invloed aanwezigheid

Een belangrijk element in deze is het doel van een vergadering. Als een doel van de vergadering een sociaal karakter heeft dan is het handig dat dan iedereen aanwezig is. Als je puur kijkt naar de definitie van vergaderen; het informeren van kennis om te komen tot een besluit dan is het niet noodzakelijk dat een ieder steeds aanwezig is. Als een onderwerp je niet boeit, als je geen inhoudelijke bijdrage kan leveren, als je geen andere vergader technische rol (voorzitter, notulist e.d.) hebt dan kunt u dus net zo goed niet aanwezig zijn. Sterker mensen die tijdens het vergaderen met iets anders bezig zijn dan het vergaderen (mails beantwoorden bijvoorbeeld) leiden onbewust af en kosten energie. Laat dit buiten de vergadering gebeuren

Opdracht

  • Zorg dat iedereen op tijd (minimaal 1 week) weet of je wel of niet aanwezig bent. Eis dit van elkaar
  • Welke onderwerpen spreken je inhoudelijk aan welke niet. Zie ook oef Talking Stick, www.stefsoons.nl/de-talking-stick
  • Niet inhoudelijk geboeid neem een vergader technische rol of verlaat, tijdelijk, de vergadering
2 Agendapunten blijven staan  
3 Volgorde Agenda  
4 Sociale aspect  
5 Besluitvorming  
6 Chaos tijdens bespreking  
7 Notulen  
8 Uitnodiging deskundigen  
slot Meer weten