Agenda Onderwerp Inhoud
0 Voorbereiding https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-1/
1 Aanwezigheid https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-2/
2 Agendapunten blijven staan https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-3/
3 Volgorde Agenda https://www.stefsoons.nl/effectief-vergaderen-deel-4/
4 Sociale aspect Doel: balans tussen sociaal aspect en inhoudelijk vergaderen.DSC_0123

Voor velen heeft een vergadering ook een sociaal aspect. Dat wil zeggen dat men een persoonlijk praatje ook belangrijk vindt of informatie wil krijgen over de algemene gang van zaken e.d. Daarnaast groeit vertrouwen en samenwerken door ook op een persoonlijk gebied elkaar te kennen. Maar dat mag niet ten koste van de inhoudelijk effectiviteit gaan.  En een beetje humor of juist te strak houden aan een agenda heeft ook zijn nadelen. Het is zoeken naar de juiste balans en deze is voor elk team, organisatie anders.

Opdracht:

  • In de agenda staat dat men op een x tijdstip bij elkaar komt & voor sociaal contact en om x + 15 min begint de vergadering
  • Tijdens de vergadering is er ruimte om even pauzeren en om bij te kletsen.
  • Door creatieve werkvormen, persoonlijke verhalen ter ondersteuning van de inhoud, kunnen zowel de inhoud als het sociaal aspect aandacht krijgen. Wel strak regisseren en oppassen dat de werkvorm niet het doel wordt maar het middel blijft. Voor werkvormen kunt u mij benaderen.
5 Besluitvorming
6 Chaos tijdens bespreking
7 Notulen
8 Uitnodiging deskundigen
slot Meer weten