Grensoverschrijdend gedrag is helaas een veel voorkomend probleem. En, misschien wel gelukkig nu ook veel in het nieuws. Als medezeggenschapsorgaan, OR, MR, PVT kun je echt iets betekenen in het verkleinen van de kans op grensoverschrijdend gedrag. Daarmee kun je de belangen van je collega’s beschermen. Makkelijk is het niet maar het kan.

Ik zou zeggen, zet je schouders eronder.

4 tips

De vertrouwenspersoon

Zorg dat er inde organisatie een vertrouwenspersoon is en dat deze voor een ieder vindbaar is. Er is wetgeving in de maak om elk bedrijf te verplichten tot een vertrouwenspersoon arbeidsomstandigheden maar niet elke organisatie heeft deze. Als er hier beleid over gemaakt wordt heeft de medezeggenschap daar iets over te zeggen. Wees erbij.

Zorg dat een ieder weet waar de vertrouwenspersoon te vinden is. Mocht de organisatie dit niet doen, verstrek die informatie in jullie eigen communicatiekanaal. En prima als je vindt dat de organisatie het moet doen maar beter dat het er is dan lange discussies en niemand die het weet.

Grensoverschrijdend gedrag: Wat is het voor ons!

Het lastige aan grensoverschrijdend gedrag is ook de de omschrijving van grensoverschrijdend. Wat voor de een wel grensoverschrijdend is zal een ander wellicht ontkennen. Het is goed om hier gesprekken over te voeren. Gesprekken met bestuurder en de toezichthouder. Gesprekken in de raad. Maar ook in de organisatie. Maar wees alert op discussies. Het is geen onderwerp voor een scherpe welles/nietes discussie/. Hier zoek je de dialoog op. Opzoek naar diverse waarheden en de zoektocht of er voor de organisatie één waarheid kan komen: Wij verstaan onder grensoverschrijdend gedrag ….. En als iemand hier last van heeft dan …. En wij als organisatie treden dan op volgens de volgende stappen.

Onderzoek

Om te weten of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag is onderzoek belangrijk. Maar omdat het een gevoelig onderwerp is, zijn  onderzoeken soms moeilijk uit te voeren zijn om echt de juiste in formatie boven te krijgen zijn diverse onderzoeken nodig. Onderzoeken vanuit de organisatie maar misschien ook vanuit de medezeggenschap. Is het belangrijk om mee te kijken naar het “hoe” van het onderzoek. Dit om te voorkomen dat er bij voorbaat informatie niet naar boven zou komen.

Denk dus mee in de risico-inventarisatie & evaluatie (Ri&e), in de medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO)of betrokkenheidsonderzoeken, in werkgeluk e.d.

Acties voor de OR

  • Als OR heb je instemming bij het wijzigen of vastleggen van protocollen in het handboek als het personeelszaken betreft.
  • Neem als OR het initiatief om tot een protocol of procedure vast te stellen. Als je zorgt dat iedereen in de organisatie op de hoogt is van dit voorstel en hoe wat de mening van jouw collega’s is, dan wordt het voor een bestuurder wel lastiger om er van af te wijken. Hier geldt de OR-regel: Pas toe of leg uit waarom, deels, niet. Een krachtig middel mits goed onderbouwd.
  • Als je als ondernemingsraad de aanpak van grensoverschrijdend gedrag belangrijk vindt, plaats het met regelmaat op de OR-agenda. Maak het ook onderdeel van de gespreken met de bedrijfsarts, de preventiemedewerker, de vertrouwenspersoon en/of arbodienst. Zorg dat het is opgenomen in de contracten met de arbodienst / bedrijfsarts. Kijk of de VGWM-commissie voldoende handvaten heeft, om er mee aan de slag te kunnen.
  • Plaats het op de agenda van de organisatie. Als er toezeggingen zijn gedaan of afspraken gemaakt, zorg dat je als OR ook weet wanneer en wie deze acties gaat uitvoeren en of ze ook zijn gedaan. Ook hier kan het beschrijven in nieuwsbrieven of notulen helpen om de druk te vergroten dat de acties worden uitgevoerd.

En als u ondersteuning zoekt dan neem gerust contact op.  Zie ook www.mzoo.nl arbo