De kracht van een pre-advies.

U kent vast de adviesprocedure bij een reorganisatie of fusie. Het is altijd een zoektocht naar een goede afweging van belangen en ideeën. In de praktijk zien we dat als de adviesaanvraag ingediend is, druk in tempo omhoog gaat en daardoor de innovatie, de afstemming van plannen onderling e.d. onder druk komen te staan. Jammer.
Het invoegen van een pre-advies aanvraag en dus ook een pre-advies heeft hierin grote voordelen. De OR kan alvast in grote lijnen zijn mening geven over de bestaande ideeën. Dit zonder meteen ook al strategisch te moeten denken over onderhandelingen, juridische consequenties e.d. De bestuurder hoeft bij grote verschillen niet meteen te vrezen dat het advies, en daarmee het bedrijfsproces stil komt te liggen door juridische termijnen. De afstemming tussen zeggenschap en medezeggenschap kan vergroot worden. Men kan visies delen, denkbeelden delen en een eerste grote lijn uitzetten. De tijd die men hierin investeert wint men terug in zorgvuldigheid en in een snellere afhandeling van de adviesprocedure.

Wij van Merlijn werken graag op deze basis en zien dat alle partijen, ook de Raad van Toezicht, de meerwaarde inzien. Dus inzetten. Voorwaarde is wel dat de aanwezige informatie beschikbaar is. Dan alle partijen open staan voor elkaars ideeën ook al liggen deze wat verder uit elkaar.

Bekijk of je tijdens het behandelen van het pre-advies anderen kan uitnodigen zoals een Raad van Toezicht, andere managers of leidinggevende. En zorg hierbij dat je niet meteen het papier stuk gaat bespreken maar bespreek visies, dromen en zorgen in brede zin. Deze inhoud vergelijk je met het papierenstuk van het pre-advies.

succes