“Hoe kun je nu de klant zo benaderen?. Je jaagt ze weg, dit kan echt niet”. Aldus een leidinggevende tijdens het functioneringsgesprek met een werknemer.  Deze zit er een beetje beteuterd  bij. Het was niet zijn beste dag, die dag, en deze klant was wel erg aan het drammen en het zeuren. En ja als hij de beelden terug ziet dan begrijpt hij het commentaar van de leidinggevende ook wel.


Toch gaat er hier echt iets fundamenteels fout. De video’s zijn, met instemming van de ondernemingsraad, opgehangen omdat men het percentage aan diefstal zag stijgen. Men wilde meer zicht krijgen in hoe de dieven hun acties inzette. En het punt is dat als je camera’s ophangt om het aantal diefstallen aan  te pakken dan mag je de beelden niet gebruiken voor het functioneren van je personeel. Hoe logisch het wellicht mag klinken. De beelden zijn er waarom niet op een breder vlak nuttig gebruik maken van de beschikbare informatie. Maar het is echt verboden.

Zo zijn er nog wel meer items die niet of wel mogen als het gaat om videocamera’s binnen bedrijven.

Het CPB heeft een paar handige Do’s en Dont’s opgeschreven. zie hiervoor de link http://www.cbpweb.nl/downloads_pb/CBP_Cameratoezicht.pdf

Voor een ondernemingsraad goed om ter weten en te controleren dat de beelden van een camera zorgvuldig worden gebruikt. Aan de organisatie, misschien ook een rol voor de OR, om helder te communiceren wat nu wel en niet mag met deze beelden.