De kracht van intranet

Eerst even een omschrijving van intranet: Een intranet is een intern netwerk gebaseerd op IP-adressen. Intern wil hier zeggen, binnen één bedrijf, één vereniging, één organisatie of iets dergelijks wat duidelijk ‘op zich’staat. Alleen interne gebruikers (de leden of werknemers) hebben toegang tot dit intranet. Tegenwoordig heeft bijna elk bedrijf van enige omvang wel zo’n intranet met als doel de communicatie tussen de werknemers onderling te verbeteren.

De OR en intranet

Denk je eens in wat een Ondernemingsraad hier aan voordeel mee kan behalen: De notulen kunnen online gezet worden, de vergaderpunten voor de volgende vergadering kan erop. Er kunnen uitgebreide enquêtes gemaakt worden, maar ook een simpele poll. Op die manier kun je werknemers natuurlijk veel meer betrekken bij het proces om tot een besluit te komen.

Bij veel bedrijven gaat het nu nog op deze manier:

Maar, neem dan het intranet:

Response

Omdat deze cyclus zoveel korter en efficiënter is, kan de OR op een flinke response rekenen. Als mensen vanachter hun PC dingen kunnen regelen is de neiging om tot actie over te gaan veel groter dan wanneer zij daadwerkelijk dingen moeten gaan doen (lees: naar de printer lopen, naar postbakje lopen)!

Dit is slechts één voorbeeld van efficiënt gebruik van intranet, maar zo zijn er nog veel meer. Denk aan

  • Handboeken
  • Reglementen, Convenanten
  • Nieuwsbrieven
  • Tips voor- en van collega’s
  • Enz

Nooit meer hoeven rommelen in de verkenner op zoek naar dat ene bestandje? Gewoon even “googlen”op het intranet en binnen de kortste keren ben je weer helemaal op de hoogte!

Nu ook al Intranet 2.0

Tot voor een aantal jaren was intranet bedoeld voor communicatie van bovenaf (management) naar de werknemer toe. Intranet 2.0 staat meer in het middelpunt van de samenwerking, activiteit en communicatie. Waar we bij het reguliere intranet nog gebruik maken van het eenrichtingscommunicatie (vanuit management richting werknemers) maakt intranet 2.0 gebruik van tweerichtingscommunicatie. Intranet 2.0 heeft een dynamische inhoud; dit betekent dat de gebruikers zorgen voor de inhoud, maar tegelijkertijd ook kunnen reageren op deze content. Hier gaan we binnenkort vast nog meer van horen.

http://about.me/marie-jose-smedeman