Kennersmanagement en de OR

Kennersmanagement is de sociale manier van kennismanagement. Niet expliciete kennis wordt vastgelegd in een systeem, maar het kennisnetwerk. Dit kennisnetwerk wordt opgesteld doordat medewerkers benoemen welke kennis ze bij elkaar halen. De kracht is dat dit kennisnetwerk over
afdelings-, organisatiegrenzen en locaties heen wordt opgebouwd.

Doordat niet de inhoudelijke kennis, maar alleen verwijzingen worden vastgelegd, is het goed mogelijk om ook impliciete kennis op te nemen. Onder kennis verstaan we informatie in combinatie met de ervaringen, vaardigheden en attitude van een persoon (Prof. M.C.D.P. Weggeman).

De kennisnetwerken zijn direct beschikbaar voor alle medewerkers. Hierdoor kan iedereen bij een vraag direct zelf de meest geschikte collega vinden voor hulp. De gangbare regels voor kennisdeling worden niet aangetast en zijn dus van toepassing. Dat wil zeggen dat, afhankelijk van de vraag, de ene keer een collega in dezelfde afdeling wordt geraadpleegd, een andere keer de expert van een andere locatie of de collega die door veel collega’s wordt genoemd (Cross et al., 2001).

Het aardige is dat een OR door zijn vorm ook een netwerk vormt door alle lagen en afdelingen van de organisatie. Hierdoor zullen OR leden ook veel kennisvragen krijgen en die via hun netwerk elders in de organisatie neerleggen. Ik wil niet zeggen dat andere medewerkers niet een netwerk in de organisatie hebben, alleen het netwerk van een OR lid is veel breder en meer vertakt in de organisatie.

Het gevaar van persoonlijke netwerken in organisatie is dat ze verstenen. Herkenbaar aan opmerkingen als “Ik weet altijd de juiste persoon te vinden,… ik heb hier geen extra ondersteuning bij nodig.”. Dit geldt dus ook voor het netwerk van een OR lid. Het grote gevaar van versteende netwerken is dat nieuwe kennis, in de vorm van nieuwe collega’s en innovaties in projecten, niet gezien wordt. Daardoor komt de kwaliteit van het werk onder druk te staan omdat wordt gewerkt met oude kennis. Daarnaast gaat ook de effectiviteit naar beneden omdat de kans toeneemt dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Ondersteuning om kennisnetwerken in kaart te brengen en continu te vernieuwen is dus erg belangrijk. Voor een OR ligt hier ook een kans om meer zicht te krijgen om potentiële nieuwe leden. Doordat breder dan het bestaande netwerk van OR leden kennis wordt vastgelegd in de hele organisatie. Het vastleggen van kennisnetwerken kan op verschillende manieren, met aanvullende software in het Intranet, maar ook met transactive memory workshops al dan niet digitaal ondersteund.

Goed kennersmanagement verhoogt het gebruik van bestaande kennis, stimuleert doorstroom en instroom van kennis en zorgt ook nog voor nieuwe contacten binnen de organisatie. Door hier efficiënt gebruik van te maken kan een organisatie geld besparen maar zeker ook meer rendement halen uit het bestaande personeel. De OR kan via het initiatiefrecht de Bestuurder aanzetten tot het invoeren van kennersmanagement.

En de OR kan zelf aan de slag door bijvoorbeeld een kennersmanagement (transactive memory) workshop te doen en het resultaat voor de hele organisatie beschikbaar te maken. Hierdoor krijgt de OR meer zicht op eigen expertise, meer zicht in en op de organisatie en grotere kans op aanwas van nieuwe leden.

Artikel werd geschreven door Dion Slijp, dion.slijp@guruscan.nl.