ARBO

 • 3 10 2011 mogelijkheid subsidie aanvraag voor verbetering arbeidsomstandigheden. Aanvraag bij agentschap NL. www.agentschapnl.nl
 • 1 4 2011 Aanpassing toetsing Ri&E. Bedrijven onder de 25 medewerkers + goedgekeurde Ri&E vervalt toetsing

 

Ziekteverzuim:

 • Re-integratieverplichting voor de eerste 104 weken waarbij een werkgever die na herstel binnen 4 weken weer ziek is, beide perioden mogen worden opgeteld.
 • o ! sluiproute om werknemers die weer volledig beter zijn toch voor 1% arbeidsongeschikt te melden. Hiermee omzeilen ze dat bij ziekte medewerkers opnieuw recht hebben op 104 weken.
 • 1 7 2011 strengere regels re-integratiebeld voor vangnetters (ziekte door orgaandonatie, zwangerschap, bevalling e.d.)

 

Loon:

 • 1 jan 2013 (naar verwachting) invoering uniform loonbegrip. Dit wetsvoorstel zou het loonbegrip voor de loonheffing, het loonbegrip voor de heffing van premies voor de werknemersverzekeringen en het loonbegrip voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet meer moeten stroomlijnen. Het wetsvoorstel zou het systeem en het loonstrookje eenvoudiger moeten maken.
 • 1 jan 2001 vervalt spaarloonregeling. Men kan dan niet meer inleggen. Ingelegd spaarloon 1011 kan in 2015 vrijkomen

 

CAO

 • Meer afspraken rondom in dienst treden van Wajong jongeren
 • 14 7 2011 CAO uitzendkrachten algemeen verbindend verklaart. Dit betekent dat uitzendkrachten niet de bureaus onder deze CAO vallen tenzij betere afspraken binnen organisatie zijn gemaakt.
 • Wet op Europese Ondernemingsraden goedgekeurd 2de kamer. Nu naar 1ste kamer.
 • Werktijden 15jarige verhoogd van 19.00 nar 21.00

 

Weetjes

 • Overheid komt met Vitaliteitspakket om langer en gezonder te blijven werken inclusief bonussen voor werkgevers die werknemers boven de 55 in dienst nemen.
 • Informatie over gezond leven in diverse situaties en doelgroepen www.toolkits.loketgezondleven.nl
 • Verzekeren van werknemers m.b.t. WIA-gat
 • Kantonrechter mag zaken tot € 25.000 behandelen (was € 5.000
 • Effectiever leven, zie www.lifehacking.nl