Breinvoorkeuren NBI® / OR / Verkiezingen

Met behulp van Breinvoorkeuren NBI® kunt u de breinvoorkeuren in kaart brengen van elk OR-lid en van de OR als geheel. Het is nuttig bij de taakverdeling en de teamvorming in de OR. En het geeft de mogelijkheid om de Bestuurder en de Achterban effectiever te beïnvloeden. De OR kan met Breinvoorkeuren NBI® beter besluiten nemen.

 

Wat is Breinvoorkeuren NBI® ?

Breinvoorkeuren NBI® is een gevalideerde methode om breinvoorkeuren in kaart te brengen. Het is gebaseerd op het onderscheid tussen verschillende gebieden in onze hersenen. De dominantie van die verschillende gebieden is bij elk mens anders. Dat leidt tot verschillen in breinvoorkeuren. Sommige mensen hebben een voorkeur voor details, voor grondige analyse en een stap voor stap aanpak. Anderen hebben juist een voorkeur voor het grote geheel, voor nieuwe ideeën en mogelijkheden. Weer anderen zijn vooral mensgericht of juist het liefst zakelijk en to the point.

 

✓ Meerwaarde binnen een OR

Binnen de OR kunt u rekening houden met de verschillen in breinvoorkeuren. OR-leden begrijpen en accepteren elkaar beter als ze elkaars breinvoorkeuren kennen. Daarmee kan onbegrip en ergernis worden voorkomen. Ook in de taakverdeling kunt u rekening houden met de verschillende breinvoorkeuren. Voorbeelden hiervan zijn de functie van Voorzitter of secretaris. Een voorzitter met een bepaalde breinvoorkeur kan eerder gaan sturen op gemaakte afspraken nakomen dan op stimuleren van eigen ontwikkeling. Daarnaast is inzicht in breinvoorkeuren ook belangrijk bij het samenstellen van een commissie.

 

✓ Verkiezingen

De OR schrijft verkiezingen uit. Hierbij volgt men niet alleen de procedure zoals beschreven in de WOR en het reglement van de OR zelf. Maar men kan door promotie, flyers, nieuwsbrieven e.d. proberen om kandidaten te werven. Men kan breinvoorkeuren hierbij op 2 manieren gebruiken:

  1. Aanvulling op de breinvoorkeuren binnen de OR

Als men weet welke breinvoorkeuren er in de OR aanwezig zijn dan kan men zien welke breinvoorkeur ontbreekt of weinig vertegenwoordigd is. Men kan op zoek gaan naar mensen met deze breinvoorkeur of de wijze, communiceren aanpassen aan de breinvoorkeur die men zoekt. Dus werken met details en opsommingen of meer kleurrijke mensgerichte woorden en beelden, enzovoorts.

 

  1. Communicatie met de achterban

Door een bedrijfsprofiel te maken kan men zien welke voorkeur het meest vertegenwoordigd is binnen het bedrijf. Dit zou de hoofdlijn in de wijze van communicatie kunnen worden bij het uitschrijven van de verkiezingen en het werven van leden. Daarnaast kan men bewust op andere voorkeuren gerichte stukken schrijven om iedereen aan te spreken.

 

Hoe werkt het?

Op internet vult u een vragenlijst in en daaruit ontstaat een beeld van uw breinvoorkeuren. Er wordt automatisch een rapport gegenereerd dat u direct een duidelijk inzicht geeft. Daarnaast kunnen wij u trainen om bewuster met deze breinvoorkeuren te werken en uw invloed vergroten.

 

Wat is uw investering?

Uw investering is afhankelijk van hoe u NBI® wilt inzetten. De kosten zijn lager als dit een onderdeel is van een OR-cursus of adviestraject.

 

Meer informatie

U kunt bij Koen Zonneveld, Stef Soons en Wilma Bevers meer informatie verkrijgen. Alle drie zijn ervaren OR-trainers en licentiehouders van Breinvoorkeuren NBI®. Meer informatie: www.breinvoorkeuren.nl