Samenwerken of conflict

Bemiddeling tussen partijen. 

Soms ontstaat er een conflict tussen 2 of meerdere partijen. Een bestuurder met een medezeggenschapsorgaan, collega’s onderling of tussen 2 teams. Het conflict is zodanig opgelopen dat het dagelijkse werk en de werksfeer negatief beïnvloed. De emoties zijn te hoog opgelopen. Tijd om mij erbij te halen. Ik zal in gesprek met betrokkenen de onderlinge communicatie weer herstellen en partijen aan tafel brengen. Doel van de gesprekken is het zoeken naar de gezamenlijkheid, het bespreken van alle emoties en verwachtingen / denkbeelden die hier aan gekoppeld zijn en samen te zoeken naar een oplossing voor nu en in de toekomst. Ik ben niet verbonden aan het MFN register vandaar dat ik de term bemiddeling hanteer en niet mediation.

Partijen trainen in het omgaan met conflicten

Je kunt mensen een vis geven of leren vissen. In deze training leer ik u en uw collega’s om te gaan met conflicten. De kans is groot dat ik dit ook in samenwerking met andere conflictcoaches doe. Op deze wijze leert u op langere termijn dat schuren echt gans kan geven.

De training bestaat uit theorie, vele werkvormen, inspiratiefilmpjes, humor en wordt op maat gemaakt voor uw organisatie of team. Omdat het om gedragsverandering en wellicht vaardigheden betreft zal de training bestaan uit , over een periode uitgesmeerde, meer daagse / dagdelen / begeleidingsuren.

Teambuilding en samenwerken (op basis van Breinvoorkeuren)

Samenwerken, de basis voor teamwerk, wordt soms geïnterpreteerd als met vertrouwen elkaar kunnen aanspreken of zorgen dat de beproefde protocollen juist worden uitgevoerd of dat de gestelde doelen ook gehaald worden. U snapt dat elke zienswijze te maken heeft met samenwerken maar dat de praktijk zal leiden tot tegenwerking omdat de een het doel belangrijker vindt dan het protocol of de ander de zorg voor de collega laat prefereren boven het behalen van het doel.

Breinvoorkeuren geeft inzicht in deze verschillen en geeft handvaten om hier op een effectieve manier mee om te gaan. Door groepswerkvormen in te zetten komen de Breinvoorkeuren helder in beeld en leert men om op een andere manier samen te werken waarbij een ieders voorkeur de ruimte krijgt.

Ik maak een maatwerktraining gebaseerd op het doel van het team (waar wilt u de nadruk op leggen) gecombineerd met een ieders breinvoorkeur.

Breinkoken

De training Breinkoken is een samenwerking tussen Marcel Weber en mij. We gaan eerst met u bekijken naar de knelpunten of veranderwensen. Dan maken we op basis van de Breinvoorkeuren specifieke kookopdrachten.

Naast de teamverandering leert u ook nog diverse kooktechnieken. Een complete training (6 uur) met daarna nog een borgingstraject van 3 maanden.

Buurtbemiddeling

Voor buurtbemiddelaars heb ik een speciale training ontwikkeld. Hiervoor zijn ook PE punten verkrijgbaar.

De training bestaat uit meerdere onderdelen die al dan niet gecombineerd kunnen worden.

  • Hoe waarneming en geheugen werken in het brein. Wat neem je zelf waar en wat neemt de ander waar. Hoe combineer je dit tot een gezamenlijke waarneming. Dit onderdeel bestaat uit filmpjes, werkvormen, en een theoretische presentatie., duur 2 uur.
  • Hoe je eigen grenzen bewaken? Door werkvormen toe te passen gaan we opzoek naar je eigen grens en die van je collega’s. We gaan non-verbale signalen (h)erkennen en versterken.

Bemiddeling met meerdere partijen. Vanuit de eigen praktijk gaan we bemiddelingsvoorbeelden  bekijken en uitspelen.