“We hebben de opleiding wel gehad. Iedereen die dit wilde. Nu zijn ze geloof ik bezig om eens te kijken wat ze nu verder gaan doen in het grotere geheel, zeg maar” aldus een OR-lid. “En hoe gaat dat dan?” vroeg ik. “Dat weten we nog niet, ze zijn er mee bezig.”

En dit vind ik dan weer jammer. Want doorvragen geeft een beeld dat de organisatie wel bezig is met opleidingsplannen, prima, maar dat het, in mijn opzicht, een iets korte te termijn heeft. Het mist de borging zowel voor de mensen die de opleidingen volgen als de organisatie.

Wat bedoel ik ermee?

Mensen opleiden is een deel van het deskundigheidsbeleid of opleidingsbeleid. Naast scholing zijn er nog veel meer mogelijkheden om deskundigheid te bevorderen. Daarnaast is het wijs om beleid niet alleen in te voeren maar ook met regelmaat te toetsen, te evalueren en vandaaruit aan te passen of door te gaan. Omdat deskundigheid / scholing onderdeel is van het behalen van een of meerdere doelen.

Een cursus of training is een moment waarop deelnemers kennis / vaardigheid vergaren, of dat nu door theorie, oefening of hoe dan ook is. Om deze kennis / vaardigheid echt te borgen is er meer nodig. Ons brein is erg goed in staat om zaken weer even naar de achtergrond te dringen. Kennis moet inbranden en nieuwe vaardigheden vergen nieuwe verbindingen die echt wat langer nodig hebben dan een training van 1 of 2 dagen.

Het is dus goed om met de Bestuurder aan de slag te gaan hoe de borging en evaluatie van de scholing gaat plaatsvinden en welke rol de OR hierin gaat spelen.

Borging kan zijn dat er herhalingscursussen zijn, maar je kunt ook denken aan intervisie binnen het bedrijf of afdeling. Of om het onderdeel te maken van de functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken waarbij men kijkt naar de doelen waarom een werknemer deze training is gaan doen, of de werknemer nog meer met deze opleiding wil gaan doen, binnen of buiten het bedrijf, en of er nog een verdieping moet plaatsvinden. En zo zijn er nog meer vormen te bedenken om de borging organisatie breed te bekijken en daarmee ook efficiënter te gebruiken.

Evalueren wordt vaak vergeten, zowel bij de Bestuurder als bij de ondernemingsraad.

Als de ondernemingsraad evaluatie nu in zijn advies of instemming meeneemt, zowel de termijn als de wijze waarop, krijgt het alweer meer body. Dan moet een Bestuurder dit beantwoorden, met zijn denkbeelden rondom het evalueren van het beleid. Als de evaluatie wordt meegenomen in het totale plan, dan kunnen beide partijen dit op de jaaragenda zetten zodat het ook niet zo snel vergeten wordt.

Maak scholing of deskundigheid echt effectief en geef het vastigheid binnen de gehele organisatie. Dan is het geen loze investering. Want zoals een wijsgeer altijd zei: “Als je vindt dat investeren in opleiding duur is, dan weet je niet wat domheid kost.”

Dus concreet?

Foto Amber Mulder

Zet het opleidingsplan, de deskundigheidsbevordering op de agenda. Zorg dat het om een totaal pakket gaat en zet dit breder uit dan alleen de scholing.

Maak gebruik van het advies en de  instemming om ook de evaluatie te plannen.

Ik ben zeer benieuwd naar je reactie. Eens oneens, laat maar horen.