Mensen kunnen, inspirerend of niet, vaak hun visie, doelstelling mooi vertellen. Maar de vraag is of de beelden die dit bij een ieder oproept gelijk aan elkaar zijn. Door simultaan de verbeelding neer te leggen op een vloer of op een whiteboard kan me hier de verschillen verkleinen. Ook kan men hierdoor een mooi gesprek voeren over de verschillen die dan ontstaan waardoor weer een verdieping ontstaat.
Men zou deze ook goed kunnen gebruiken als organisaties samengaan werken. Door de verschillen via beeld aan elkaar te koppelen ziet men meteen de overeenkomsten en verschillen.

Hoe doen we dit:

  1. zorg voor verschillende voorwerpen die men kan neerleggen of opplakken (magnetisch)
  2. zorg voor touwen of stiften om verbanden te kunnen leggen.
  3. men kan ervoor kiezen om 1 iemand het beeld neer te laten leggen maar ook door de deelnemers zelf hun beeld neer te leggen.

Hier is de bal het middelpunt, prioriteit van de organisatie. De poppen staan voor het personeel en, verder weg, de Raad van Bestuur die van boven kijkt op het hele proces.
Rechts is een wip voor de omslag in cultuur (tips om de wip te laten veranderen).