“Man we moeten weer vergaderen, er wordt toch niks besloten.”

“Staat dat onderwerp nog steeds op de agenda”

” Het zijn altijd dezelfde die het woord voeren”

http://www.youtube.com/watch?v=YPrAC2gjU8I

En ja hoor, daar staan de tafels, in een keurige U-vorm of vierkant, te wachten op vrouwen en mannen die, vaak in een vast patroon, op vaste tijden overleggen.

Vergaderen en overleggen is niet verkeerd, maar waarom we het nog steeds alleen maar op de traditionele manier doen is mij nog een raadsel. Diverse onderzoeken laten zien dat andere vormen van vergaderen sneller en effectiever zijn maar tsja….

Nu weet ik ook wel dat de tijd die wetenschap nodig heeft om in de praktijk te integreren wel een jaartje of twee duurt, dus wie weet hoe we over een jaar staan te vergaderen. Staan ja, u leest het goed. Want wist u dat staand vergaderen heel efficiënt is?

Door te wisselen van manieren van vergaderen (zie ook trainingen/ dialoogtafel) , krijg je een andere dynamiek, een andere dominantie en dus meer informatie die de besluitvorming alleen maar effectiever maken. Er zijn zelfs vormen van zwijgend vergaderen, wist u dat?

Met uitzondering van de vergadertijgers, zouden veel mensen zeer verheugd als ze minder aan de vergadertafel zouden zitten. Zeker als dit zou betekenen dat ze hierdoor meer met de uitvoer van hun passie/beroep bezig zouden kunnen zijn. En natuurlijk dat je om je beroep of passie goed uit te kunnen voeren soms met elkaar moet overleggen, daar hoeven we niet lang over te discussiëren. Dat besluit is snel genomen nl . JA.