De ondernemingsraad (OR), bestaande uit, 7 zetels, heeft in zijn reglement opgenomen dat de OR om de 2 jaar verkiezingen houdt waarbij steeds de helft van de leden aftreedt en zich weer verkiesbaar mag stellen. De OR is de laatste jaren steeds zichtbaarder geworden en heeft zijn invloed binnen de organisatie duidelijk kunnen vergroten. Tijdens een eerste rondgang, in de aanloop tot de verkiezingen, krijgt de OR al signalen dat er meer kandidaten zijn dan vacatures in de OR dus er gaan echte verkiezingen komen. Daar verheugd de OR zich op. Dus aan de slag.

De verkiezingscommissie (VK) wordt aangesteld, verkiezingsdatum wordt gepland en de bonden worden op de hoogte gebracht. De achterban krijgt via mail al de eerste berichten dat de verkiezingen gehouden gaan worden. Men verzoekt kandidaten om zich op te geven. Daarnaast informeert de VK dat ze deze keer gebruik willen maken van de digitale wereld en dat de stemming ook digitaal zal plaatsvinden.

Er komen inderdaad 3 niet-leden die zich melden voor de verkiezingen waardoor het aantal kandidaten voor 3 zetels nu op 5 komt te staan. De VK stimuleert de kandidaten om zich via een profiel te promoten binnen de organisatie. Tevens stuurt de VK een mail naar alle medewerkers waarin de raad de kandidaten voorstelt en de digitale stemprocedure nogmaals uitlegt.

Op de dag van de verkiezing, spannend omdat ook leden van de huidige OR niet zeker zijn van de herverkiezing, belt de VK ook een aantal zieke werknemers om hun te stimuleren om toch te stemmen. En aangezien de stemming digitaal gaat, is dat geen probleem.

De opkomst is overweldigend, namelijk 84%. De stemming binnen de OR is dubbel want de 2 leden zijn niet herkozen, maar de opkomst stemt tot grote tevredenheid.

1 dag nadien ligt er een bezwaarschrift van een medewerker. Betreffende medewerker heeft het reglement er nog eens bijgenomen en in het reglement staat dat de verkiezing schriftelijk, op OR-papier gehouden moet worden en anoniem. De medewerker betwijfelt of de digitale stemming anoniem is, in ieder geval niet op OR-papier en niet schriftelijk. Ook heeft hij de link van stemming doorgestuurd naar zijn eigen e-mailadres, niet via zijn eigen e-mailadres gestemd, maar twijfelt aan het feit of niet iemand 2x kan stemmen.

De OR is onthutst dat dit gebeurd en ook op dit moment. Zij kennen deze medewerker en vragen zich echt af welke motieven de medewerker heeft om dit te doen. Moeten ze nu echt de verkiezingen opnieuw gaan doen? Besloten wordt tot een gesprek met de medewerker en na dit gesprek is duidelijk dat het hier meer om een signaal ging dan om de wens tot nieuwe verkiezingen. Echter door het feit dat men zich niet aan het reglement heeft gehouden, kan elk besluit van de nieuwe OR leiden tot bezwaar vanuit de werknemers en ongeldig worden verklaard.

De OR besluit een schriftelijke uiteenzetting te doen, inclusief de toezegging dat ze zijn reglement gaat aanpassen. Hierop komt verder geen bericht uit de organisatie en de nieuwe OR kan aan de slag.

De tip: Lees je eigen reglement nog eens goed door en bij digitale stemsystemen, zorg dat het reglement hierin voorziet.