Na elke zittingsperiode zijn er verkiezingen voor de ondernemingsraad. Maar welke rol speel je als ondernemingsraad bij deze verkiezingen. Houdt de OR zich alleen bezig met de organisatie of gaat de invloed verder en regeert de OR een beetje over deze verkiezing heen door invloed uit te oefenen? In mijn blog op de website van Merlijn schrijhf ik hierover Blog Merlijn website verkiezingen voorkeur doorschemeren OR