Uit onderzoeken blijkt dat je als professional soms bepaald gedrag of onderwerpen vermijdt. Bij ondernemingsraden hoor ik vaak na een overleg met de bestuurder andere verhalen dan tijdens dit overleg. Dat kan te maken hebben met de bestuurder maar zeker ook met de leden van de ondernemingsraad en de onderlinge verhoudingen. Hierover schreef ik een blog. blog Merlijn website vermijdingsgedrag