De een die zegt verkeerslichten en de ander zegt stoplichten. Bedoelen we hetzelfde of zit er in de verwachting wel degelijk een verschil? Belangrijk hierbij is dat we het in teams of organisaties hebben over verwachtingen achter in het bedrijf gebruikte woorden. vlog Verkeerslichten of stoplichten