“Wat gebeurt er toch? Ik wil gewoon onze doelen bereiken, beetje praktische aanpak, wat cijfers als onderbouwing en aan de slag, go. Maar ze praten steeds er omheen, hebben veel woorden nodig terwijl ik denk, kom toch tot de kern, schiet op. Irritant maar goed, ik probeer te luisteren en, nou ja, ze zullen ook wel merken dat dit niet helemaal echt is.”

Wellicht (h)erkent u deze situatie waarbij u als leidinggevende een andere wijze hanteert in de communicatie, de besluitvorming, en werken in een team dan de medewerkers waaraan uw leiding geeft.

Niet zo lang geleden had ik een aantal ondernemers in een workshop. Een van de deelnemers vertelde waarom hij zo blij was met zijn collega maar ontevreden over de resultaten die ze beide bewerkstelligde. Ze hadden goede persoonlijke gesprekken, mooie nieuwe ideeën maar het lukte nauwelijks om die ideeën daadwerkelijk om te zetten in acties, beleid enz.

Als we kijken naar de methodiek van Breinvoorkeuren dan zaten beide ondernemers met hun hoofdvoorkeur in de rechter kwadranten (zie figuur). Kenmerken van mensen met een voorkeur in deze kwadranten is dat ze snel nieuwe ideeën kunnen krijgen, ze graag contact hebben met anderen en samenwerken zonder al teveel conflicten. Ze werken vaak intuïtief en zijn snel afgeleid. Om nieuwe ideeën of beleid uit te voeren is het ook nodig om grote lijnen, doelen, uit te zetten en met een concreet plan van aanpak te komen. Als je deze voorkeuren van werken, denken en besluiten niet direct hebt, kun je 2 dingen doen. Je kunt de vaardigheid gaan ontwikkelen of meer aandacht / tijd moeten geven. Of je zoekt iemand naast je die de andere voorkeur wel in zich heeft.

Als we vanuit breinvoorkeuren kijken naar leiderschapsstijlen dan onderscheiden we  een 8-tal dimensies zie fig 2. Het voordeel van het werken vanuit je eigen voorkeur is dat het je minder energie kost om op deze manier te werken. Andersom geeft het inzicht in de voorkeur van collega’s. En hoe je, door iemand op een andere manier te benaderen, te coachen, instructies te geven of taken toe te bedelen aanspreekt op zijn/haar voorkeur. Dit zal deze persoon niet alleen als prettig ervaren, waarschijnlijk zal deze het ook eerder begrijpen, makkelijker uitvoeren enz.

De leidinggevende van de dikgedrukte inleiding krijgt op basis van de breinvoorkeuren meer inzicht in zijn eigen manier van communicatie en samenwerking en die van zijn team. Hierdoor kan hij zijn werkwijze aanpassen. Dit kan door op een andere manier te communiceren, bijvoorbeeld teamleden in het team aanspreken met een voorkeur die dichter bij die van hem ligt. Zij communiceren de boodschap verder. Of hij accepteert dat het dus zo werkt  dat het meer energie kost maar de irritatie is weg.

Tijdens de training breinkoken en leiderschapsstijlen krijgt u inzicht in uw eigen voorkeur voor een leiderschapsstijl en de theorie rondom breinvoorkeuren. Daarna gaan we met specifieke kookopdrachten, gebaseerd op de breinvoorkeuren van de deelnemers en specifieke functie eisen aan de slag. We creëren bewustwording en daarna mogelijkheden tot oefenen en experimenteren. We sluiten de training af met een gericht plan. U krijgt tot 3 maanden na de training regelmatig herinneringen aan uw zelf gestelde doel.