In deze film is mooi te zien hoe je met diverse conflicten kan omgaan.

Kijk eerst de film op For the birds

Voor de duidelijkheid hanteren we als definitie van conflict: 2 of meer waarheden die één verhaal moeten passen (zie artikel conflict definitie, hyperlink).

In deze film begint de waarheid bij vogeltje 1. Hij landt op de draad en maakt deze tot zijn terrein. Door het landen van een ander vogeltje komt er een tweede waarheid bij. Dit is mijn ruimte en sterker ik kan me zelfs uitrekken en in jouw ruimte komen. 2 waarheden die niet 1 verhaal worden want er ontstaat gekibbel. En zo komen er nog vele vogeltjes bij die elk hun eigen waarheid rondom ruimte hebben.

Dan komt de grote vogel in beeld. Zijn waarheid is er een van leuke vogeltjes en ik wil graag met ze in contact komen, of meespelen enz. Dan ontstaat er bij de kleine vogeltjes een nieuwe waarheid die zich richt op de grote vogel. Mooi weergegeven door in eerste instantie 1 vogeltje in beeld te brengen en daarna alle andere achter het vogeltje te laten verschijnen. Hun onderlinge gekibbel is blijkbaar ineens afgelopen. De theorie van de gezamenlijke vijand, lijkt zich hier voor te doen. Sterker ze gaan samenwerken, de andere vogel  belachelijk maken en lachen hier smakelijk om.

Door het vliegen en landen van de grote vogel ontstaat er weer een andere waarheid. Het thema is weer de ruimte maar nu nog steeds tussen de kleine vogels en de grote vogel. De kleine vogels nemen actie door in de voet te pikken van de grote vogel. Mooi om te zien dat de grote vogel nog steeds tussen de vogels in is maar blijkbaar is dit, voor even, genoeg om te accepteren. De nieuwe waarheid is geboren. Maar van korte duur want er ontstaat een nieuw idee, en daarmee een nieuwe waarheid. Namelijk als we blijven pikken moet de grote vogel loslaten en kunnen wij weer gezamenlijk op de draad zitten (even het gekibbel van de eerste minuut vergetend). Slagvaardig gaan ze aan de slag onder luid gejubel van de anderen. Blijkbaar is het idee de juiste.

Totdat 1 vogel inziet dat er nog wel eens nare gevolgen kunnen ontstaan. Er komt nieuwe informatie en dus een nieuwe waarheid. Door dit snel met elkaar te delen zie je nu een waarheid ontstaan die tegengesteld is aan de waarheid van even daarvoor, nl pikken op de voeten is helemaal niet goed. Maar helaas komt dit inzicht net iets te laat.

Door nieuwe informatie of toevoegingen van derden ontstaan er steeds nieuwe waarheden en deze conflicteren met de waarheid die er was. Afhankelijk van vele factoren zijn dit zware diepgaande conflicten of conflicten die snel opgelost worden met een nieuwe waarheid.

Wel nieuwsgierig wat jij uit dit filmpje haalt?