Uw bedrijf heeft een Ondernemingsraad. En deze moeten eens in de 3, 4
jaar (her/ge)kozen worden. Nu wil de Ondernemingsraad dat u niet alleen
voor de leden kiest maar ook rechtstreeks de Voorzitter (VZ) van de
Ondernemingsraad kan kiezen. Dus op de persoon, Jantje, Marieke enz. Zou
uw ondernemingsraad zo’n verkiezing mogen organiseren.

 1. OR verkiezingen mogen ze regelen maar een VZ mag niet direct gekozen worden door de werknemers.
 2. De OR mag een rechtstreekse verkiezing van een VZ regelen. Dit moet wel
  op tijd bij de werkgever en de vakbonden gemeld worden.
 3. Als de Ondernemingsraad dit wil mag zij aan de werknemers mededelen dat ze geen
  verkiezingen houden. Zij moeten wel de leden en de VZ bekend maken.
  Eventueel kan een werknemer dan bezwaar maken.
 4. De OR kent een zittingsperiode. Als deze verlopen is, moeten zij verkiezingen houden.
  Alleen als er te weinig of evenveel kandidaten zijn als vacatures in de
  OR dan kan de daadwerkelijke stemming geschrapt worden en zijn alle
  kandidaten lid van de nieuwe OR. De nieuwe OR is verplicht om uit hun
  midden, de nieuwe VZ te kiezen.