Bij de start en na lunch, diner e.d in een training is het goed om eerst even weer een ieder scherp te krijgen op de inhoud van de training. Ik vind het daarbij belangrijk dat het niet meteen over de inhoud van dat moment gaat maar wel over de boodschap, we gaan beginnen, wordt scherp en aandachtig.
Ik doe dit vaak door te beginnen met “weetjes voor iedereen”. Dit zijn zo’n 150 vragen van zeer diverse aard en een 50 vragen gericht op medezeggenschap bestaande uit de vraag en 3 of 4 antwoorden. Deelnemers moeten in de ruimte plaatsnemen bij wat zij het juiste antwoord vinden.
De eerste vraag heeft nooit betrekking op wat we gaan doen. De 2de vraag kan een link hebben en vraag 3 is of een specifieke vraag m.b.t het onderwerp of heeft een directer verband.
Voorbeelden

In 1979 stonden in het Ned. Elftal, spelend tegen Argentinië, 2 spelers met dezelfde naam. Welke naam?

 1. Renee Kerkhoff
 2. Jan Muhren
 3. Jan Peters

Als we een Orca verplaatsen van zijn eigen groep naar een andere groep wat gebeurt er dan:

 1. De andere groep Orca’s neemt het accent over van de nieuwe Orca
 2. De nieuwe Orca past zijn accent aan en integreert in de groep
 3. Niks, ieder behoud zijn eigen accent
 4. Door het accent raakt de Orca buiten de groep

Gericht op training vermijdingsgedrag?

Met hoeveel poten vlucht een Octopus als hij angstig is?

 1. 6
 2. 4
 3. 2
 4. 8

 

Gericht op training financiën

Waar komt het woord cijfer vandaan?

 1. Oorspronkelijk is het getal wat afstamt van Tal, Deens voor cijfer
 2. Arabisch Cifra betekend niks, de nul
 3. Portugees Cifra, wat weer vertaald is uit de tijd van de Moren

 

Gericht op Ondernemingsraden

Hoe komt de OR aan informatie zoals Rechtsvormen & statuten, zeggenschapsverhoudingen & org. Structuur?

 1. Automatisch bij elke zittingsperiode
 2. Opvragen bij Bestuurder
 3. Automatisch bij zittingsperiode van de OR of gedeelte van de OR.

Mensen zijn de eerste minuten net wat scherper dan als ik het niet doe.

Overigens zijn deze vragen ook goed voor een Energizer tussen door.