Vorige week heb ik een #ondernemingsraad getraind met als basis #sociaalbeleid. En op welke wijze zou een sociaal beleid nu invloed kunnen hebben op de werkdruk of werkstress van een organisatie of medewerker. Dit alles in het kader van de laatste dag #weekvandewerkstress.

Het sociaal beleid heeft invloed op de onderdelen, openheid, stijl van leidinggeven, scholing- en ontwikkeling, personeelsplanning, werving- en selectie kortom genoeg onderwerpen voor een ondernemingsraad om invloed uit te oefenen ter vermindering van de werkstress.

Een deel begint natuurlijk met het ontvangen van de jaarlijkse sociaal verslag. En dan bedoel ik niet alleen het sociale deel welke je kunt terugvinden in het algemeen jaarverslag van een organisatie. Nee ik bedoel het wat uitgebreide sociaal verslag waar een ondernemingsraad naar mag vragen en welke ook verstrekt moet worden.

Daarnaast zijn zaken als werving- en selectiebeleid, scholing- en ontwikkelingsbeleid, functionering- en beoordelingsbeleid onderwerpen waar je als ondernemingsraad mee mag bemoeien en waar je bij nieuw of gewijzigd beleid instemming over hebt.

Maar je kut ook naar je eigen rol kijken. Werkstress tegen gaan heeft ook te maken met steun en autonomie ervaren. Hoe kun je, jouw OR-rol, zo insteken dat je collega zich gesteund voelt door de ondernemingsraad, zonder dat je het individueel belang aan het verdedigen bent, want daar zou je over kunnen zeggen dat dit niet de taak van de ondernemingsraad is. En autonomie dan? Misschien wel door niet zelf als ondernemingsraad de gesprekspartner te willen zijn maar juist het proces te begeleiden waarop medewerkers van idee –> initiatief, naar beleidsvoorstel kunnen komen waarbij ze zowel de belangen van de organisatie, de medewerkers in algemene zin als specifieke groepen in acht hebben genomen, vertaald en gecommuniceerd.

Kijk gerust op deze laatste dag nog eens kritisch in de spiegel over wat u doet om de werkstress te verminderen. En dan wens ik u daarna een heerlijk energiek weekend wat dat dan ook voor u ook mogen betekenen