“Beste Kees, wat jammer dat je ziek bent, wat mankeert er aan? Griep, hoofdpijn, vraagt de leidinggevende”


“Beste Kees, wat jammer dat je ziek bent, heb je enig idee wanneer je zou kunnenkomen werken? Neem de tijd, ik vraag het om te zien of we iemand moeten oproepen, vraagt de leidinggevende”

“Beste Kees, ik zie dat je al een tijdje ziek bent. Ik stuur je even een lijstje met wat vragen over je ziek zijn nu, medicijnen gebruik, eerdere ziekmeldingen en zo toe. Kun je deze even invullen voor mij. Gaan we vanuit die gegevens kijken hoe we verder gaan,  aldus de HRM manager”

“Beste Kees, ik zie dat je al een tijdje ziek bent. Ik stuur je even een lijstje met wat vragen over je ziek zijn nu, medicijnen gebruik, eerdere ziekmeldingen en zo toe. Kun je deze even invullen voor mij. Gaan we vanuit die gegevens kijken hoe we verder gaan,  aldus de bedrijfsarts”

Welke van deze vragen mogen nu wel en welke niet gesteld worden. Het juiste antwoord is dat vragen 1 en 3 niet mogen.

Er zijn dus diverse regelgevingen rondom ziektemelding. Een deel staan in een overzicht van het CPB http://www.cbpweb.nl/downloads_pb/CBP_Zieke-werknemers.pdf. Daarnaast geeft de Wet Poortwachter ook ene heleboel informatie.

En daarnaast is er natuurlijk nog de cultuur en de wijze waarop men elkaar aanspreekt, bevraagt als het gaat om ziektemelding.

Een mooie taak voor de ondernemingsraad of de VWGM-commissie om eens in te duiken. Zeker nu de trend is dat werkgevers steeds meer verantwoordelijkheden krijgen toebedeeld als het gaat om ziekteverzuim. Dus het gaat allang niet alleen meer over personeelsbeleid maar ook over financiën en gevolgen voor de organisatie als het niet goed geregeld en/of uitgevoerd wordt.