Niemand houdt van een conflict en de meeste werknemers gaan deze dan ook graag uit de weg. De vraag is hoe u het conflict kunt gebruiken om samen te werken, de invloed te vergroten en een belangrijke rol te spelen in de belangenbehartiging van uw achterban.

Hiervoor is het handig om te streven naar onderhandelingstechnieken en samenwerking.

 

Er is een middenweg tussen een gewoon gesprek en een hoogoplopende ruzie. Daar tussenin ligt het conflict, en het is helemaal niet erg als u dit wel eens heeft met de bestuurder of een andere werknemer. Probeer er alleen wel iets positiefs uit te halen. Conflicten gaan zelden over één onderwerp of meningsverschil. Doordat het vaak diepe wortels heeft, wordt een conflict als vervelend ervaren (soms veel meer dan dit) als er persoonlijke emoties bij betrokken zijn. Dan kan het zelfs leiden tot ziekteverzuim.

De meeste mensen willen daarom vaak geen conflict, ze vermijden het of gaan vol in de strijd. En dat is jammer. Want zonder conflict gebeurt er geen innovatie, verandering en/of verbetering. U laat een kans liggen om de organisatie te verbeteren, professionaliseren en innoveren. En welke werkgever en ondernemingsraad wil dit nou niet. Dus zoek het conflict op. Maar pas op. De manier waarop u het conflict omzoekt, bepaalt of er inderdaad een meerwaarde gaat ontstaan.

 

Bemiddeling

Hoe gaat u met conflicten om:

· Bekijk de informatie waarop u uw oordeel baseert eens goed. Hebben we het over feiten of eigen interpretaties.

· Hoe is de omgang van conflicten binnen uw werk of omgeving. Wordt een felle discussie wel gewaardeerd of gaan de deuren op slot? Vreest u voor het “terugpakken”van?

· Waar is het conflict door ontstaan? Zijn het onduidelijke afspraken of onwelwillendheid?

· Hoe makkelijk is het om een mening te ventileren? Moet je hiervoor al een heel gevecht leveren om die persoon te spreken waar het omgaat of die hierover beslist?

 

Misverstanden

Manieren om beter samen te werken:

  • Maak onderscheidt tussen feiten, belangen en emoties.
  • Maak gebruik van samenvatten of weergeven in eigen woorden om misverstanden zoveel mogelijk te vermijden.
  • Zorg voor een goede prettige sfeer (niet iedereen houdt van koffie met een koekje of beeldsprakerigheid).
  • Zet mensen die snel met elkaar de strijd aangaan, niet tegenover elkaar. Tegenover elkaar zitten versnelt de mate waarin het escaleert.
  • Zoek naar overeenkomsten.
  • Wet waar de interesses van de ander liggen en kijk of je op die manier de ander kunt benaderen.
  • Zorg bij echte emoties voor een pauze. Emoties kunt u wel bewust inzetten om tot samenwerking te komen, maar ga niet acteren.

 

Boeiend

Conflicten, losgekoppeld van de persoonlijke emoties, zijn boeiend, leerzaam en zorgen voor innovatie en professionaliseren. Ga ze niet uit de weg, zoek ze op.