Home2023-03-15T15:43:30+01:00

stefsoons

Trainer met passie voor samen

Ik ben specialist in het trainen en begeleiden van mensen waarbij bewustwording van gedrag / communicatie en trainen van vaardigheden centraal staan. Daarbij gaat het om communicatieve vaardigheden, persoonlijke effectiviteit, adviesvaardigheden en het omgaan met conflicten of lastige situaties. Mijn trainingen kennen een mooie balans tussen een theoretisch kader, uw praktijk, coöperatieve  en creatieve werkvormen en humor. Daarnaast vind ik een borgingstraject belangrijk en houdt dus altijd contact na een training.

Deze vaardigheden kunnen voor verschillende functies van belang zijn. Of het nu om ondersteuning van ondernemingsraden, bedrijfscommunicatie of conflicthantering en bemiddeling gaat. Ik behoor tot het gezelschap van trainers in Nederland die gebruik mogen maken van het Neethling Brain Instrument, Breinvoorkeuren. Een wetenschappelijke benadering voor het verbeteren van de communicatie, samenwerking en besluitvorming.

Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in non-verbale communicatie. Door opleiding en ervaring mag ik mij nu practitioner en master non-verbale communicatie noemen.

Bijhouden wat hij allemaal doet? Zie zijn weblog, Facebook of LinkedIn

Ondernemings
raden

In de visie van Stef Soons is:

 1. De kracht van medezeggenschap zit in de dialoog met medewerkers. Een dialoog over de kern van de organisatie en haar toekomst. Dit op de gebieden veiligheid, welzijn, gezondheid, productie of financiële zekerheid.De kracht van de ondernemingsraad als belangenbehartiger zit hem in weten wat er echt speelt bij medewerkers en de vertaalslag daarvan naar bestuurder en toezichthouder. In dialoog, met durf, lef en deskundigheid.De kracht van belangenbehartiger voor een ondernemingsraad is niet alleen het ophalen van informatie. Maar ook het toetsen van voorlopige standpunten van de ondernemingsraad. Vandaaruit kunt u ook de bestuurder uw standpunt voorleggen onder het motto: “Voer uit of leg aan de medewerkers uit waarom toch niet.”De kracht van de ondernemingsraad is dat hij in staat is om een ander gezichtspunt naar voren te brengen in de “gouden driehoek” van bestuurder – toezichthouder (RvT, RvC). Een ander gezichtspunt vanuit de deskundigheid van medewerkers gericht op de huidige en toekomstige situatie van de organisatie. Daarmee creëert zich in een waardevolle en gelijkwaardige positie

Stef Soons begeleidt ook bestuurders in het opzetten van medezeggenschap in hun organisatie:

 • opstarten van een ondernemingsraad in uw organisatie.
 • professionaliseren van medewerkersparticipatie.
 • faciliteren van bedrijfsbijeenkomsten en raadplegingen.
 • begeleiden in vergroten van betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Ondersteuning door een betrokkenheidsscan ontwikkelt door Breinvoorkeuren.nl

Conflicten

of samenwerken?

Je kunt een conflict winnen en een conflict oplossen. Mijn conflictcoaching richt zich op het begeleiden van uw medewerkers / team / afdeling als de samenwerking niet goed is en men spreekt van een onderling probleem of conflict. Door conflictcoaching en breinvoorkeuren krijgen uw medewerkers inzichten en handvatten om op een andere manier met elkaar om te gaan waardoor er zowel op korte als op lange termijn een win-win situatie ontstaat.

Met respect en vertrouwen probeert u samen het conflict op te lossen waarbij ik u begeleid, prikkel, stimuleer maar wel vanuit uw eigen verantwoordelijkheid.
Schuren of conflicten op inhoudsniveau vergroten vaak de bedrijfsresultaten (economisch, veiligheid, welzijn). De vraag is hoe houdt u het schuren op inhoudsniveau en voorkomt u de negatieve kanten van conflicten? Daar ondersteun ik u bij.

Daarnaast kunt u mij inschakelen bij bemiddeling tussen medewerkers en/of afdelingen.

Ik ben ook in te schakelen bij klachten van klanten. Zo wordt ik bij klachten ingeschakeld voor diverse kleine MKB bedrijven.

Als bemiddelaar bij complexe vechtscheidingen werk ik voor het omgansghuis Koraal.

Brein
voorkeuren

en Breinkoken

Afspraak is afspraak of is afspraak een richtlijn?
Nieuw IDEE? Dat deel ik graag met anderen om alvast te sparren / Ik start een onderzoek of het echt allemaal klopt / Ik maak een stappenplan.

U merkt de verschillen en deze zijn te verklaren vanuit Breinvoorkeuren. Breinvoorkeuren geeft inzicht in een ieders voorkeur en heeft een positieve invloed op uw besluitvorming, samenwerking en communicatie. Hierdoor gaan de bedrijfsresultaten groeien (innovaties, economisch, veiligheid, gezondheid en welzijn). Werken met breinvoorkeuren geeft energie en verhoogd de efficientie.

Inzicht in iemands breinvoorkeur geeft meer mogelijkheden om bij elkaar aan te sluiten. Hoe meer eenieders werk aansluit bij zijn of haar breinvoorkeur, hoe makkelijker de processen lopen. Dus meer energie voor andere zaken, minder stress, minder conflicten, meer betrokkenheid.

Vooraf aan de training of workshop krijgt u een code die toegang geeft tot de test. Deze bestaat uit een 2-tal vragenlijsten. In de training of workshop krijgt u theoretische uitleg en gaan we met praktische opdrachten aan de slag.

Breinkoken

Uw team of afdelingen werken niet optimaal samen. U bereikt uw teamdoelen niet. Het gevoel van geen flow, we staan stil.

Breinkoken is een teamtraining die zich richt op samenwerken, communicatie en besluitvorming in uw team of afdeling.  Breinkoken verhoogt inzichten in elkaar, zorgt voor teambuilding en brengt uw teamdoelen dichterbij. Breinkoken is een 6 uur durende training/kooksessie waarin u diverse gangen kookt op basis van maatwerkopdrachten. Daarna volgt een 3 maanden traject waarin uw team kan veranderen in de gewenste vorm. Breinkoken combineert uw teamvraag (wat wilt u anders gaan doen) en de breinvoorkeuren van alle teamleden tot specifieke kookopdrachten. Hierdoor ontstaat er eerst een bewustwordingsproces van wat er anders moet en door het programma komt u tot een helder nieuw teamrecept (teamplan). Om de verandering een grotere kans van slagen te geven zorgt breinkoken voor individuele verantwoordelijkheden rondom het teamplan.

Het team breinkoken bestaat uit Marcel Weber, kok en Stef Soons, gecertificeerd Breinvoorkeuren.

Meer weten kijk op www.breinkoken.nl

Training.

Het trainen is meer dan het aanleren van een vaardigheid. Trainen is maatwerk, balans tussen theorie & uw eigen praktijk, oefenen & experimenteren, afspraken maken en borgen. Gecombineerd met diverse werkvormen, de nodige humor en regelmatig contact is dit hoe ik werk.

Mijn aanbod

Training medezeggenschap

 • Maatwerktrainingen voor ondernemingsraden. cliëntenraden en patiëntenraden
 • Coaching van Dagelijks Bestuur
 • Begeleiding overleg tussen bestuurder en ondernemingsraad
 • Opzetten van medezeggenschap in een organisatie

Open Aanbod

 • Schrijven van jaarverslagen voor ondernemingsraden
 • Schrijven van communicatiebeleid in de ondernemingsraad
 • Energie vergaderen
 • Bloggen en vloggen
 • Non-verbale communicatie
 • Schrijven van advies- en instemmingsbrieven

Samenwerken of conflict

 • Bemiddeling tussen partijen
 • Partijen trainen in het omgaan met conflicten
 • Teambuilding en samenwerken (op basis van Breinvoorkeuren)
 • Breinkoken
 • Buurtbemiddeling

Samenwerkings
verbanden.

Dank aan A creative mind; vormgevers van deze website www.a-creative-mind.nl

Blog.

Artikelen, video’s ter inspiratie

Delen van mijn kennis en ervaring met U.

Categorieën

Contact

Stef Soons
Ockeghemstraat 4

5654 BZ  Eindhoven
06 52333815

Ga naar de bovenkant