faciliteiten als Medezeggenschap

Om medezeggenschap op een zo hoog mogelijk niveau te brengen is het noodzakelijk dat de leden van de Raad ook faciliteiten krijgen. In diverse wetgevingen zoals de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), de Wet Medezeggenschap Cli├źnten Zorg (WMCZ) of de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat in diverse artikelen beschreven waar men recht op heeft. […]